System BHP

Siatki BHP

Siatki BHP

System siatek ochronnych BHP służy do zabezpieczenia pracownika przed upadkiem z krawędzi obiektów budowlanych w danej strefie. Możliwość szybkiego i łatwego montażu na każdym etapie budowy, a odpowiednie oznaczenie pozwala z daleka dostrzec barierkę. Barierki spełniają wszystkie parametry wytrzymałościowe normy PN-EN-13374, wytrzymują obciążenie statyczne 0,3 kN przyłożone prostopadle do osi słupka. Duży wybór uchwytów montażowych sprawia, że system barier ochronnych jest uniwersalny i może mieć zastosowanie zarówno w budownictwie ogólnym, drogowo-mostowym, jak i hydroinżynieryjnym, na każdym etapie realizacji robót.

Barierki BHP

Barierki BHP

System barierek ochronnych BHP służy do zabezpieczenia pracownika przed upadkiem z krawędzi obiektów budowlanych w danej strefie. Możliwość szybkiego i łatwego montażu na każdym etapie budowy, a odpowiednie oznaczenie pozwala z daleka dostrzec barierkę. Barierki spełniają wszystkie parametry wytrzymałościowe normy PN-EN-13374, wytrzymują obciążenie statyczne 0,3 kN przyłożone prostopadle do osi słupka. Duży wybór uchwytów montażowych sprawia, że system barier ochronnych jest uniwersalny i może mieć zastosowanie zarówno w budownictwie ogólnym, drogowo-mostowym, jak i hydroinżynieryjnym, na każdym etapie realizacji robót.

System Alsipercha

System Alsipercha

Alsipercha to osobisty system zatrzymania upadku, składający się ze stalowego korpusu i samozwijającej się liny ratunkowej, która blokuje się podczas przyspieszania w czasie upadku dzięki wbudowanemu systemowi „pochłaniacza energii”, zapewniając operatorowi całkowitą swobodę ruchów, dzięki czemu może on bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

Osłona BHP

Osłona BHP

Osłonka BHP długa stanowiąca zabezpieczenie przed rzędem wystających prętów zbrojeniowych na placu budowy. Niezbędna przy wszyskich większych budowach gdzie ceni się bezpieczeństwo.

Osłonka BHP

Osłonka BHP

Osłonka BHP stanowiąca zabezpieczenie przed wystającymi prętami zbrojeniowymi bądź ankrami na placu budowy. Niezbędny element każdej budowy gdzie ceni się bezpieczeństwo.